JetBlack Safety

JetBlack Safety

Rengöringskabin

Rengöringsstation

Rengöringskabin

Rengöringskabin Single Door

Rengöringskabin Walkthrough/double Door

Rengöringskabin Hands-Free

JetBlack Safety rengöringskabin är ett regeringssystem som enkelt tar bort, avlägsnar och samlar upp damm och skräp från kläder och kropp.

JetBlack Safety rengöringskabin är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk (med extra skydd) och är en snabb och effektiv metod för rengöring av dammiga kläder.

Länk till ACI’s hemsida:
https://jetblacksafety.com/uk/13-cleaning-booths

Video:
JetBlack Safety Personnel Dedusting Booth – YouTube – Single door

https://www.youtube.com/watch?v=ksqYofax00M&t=5s – Walkthrough/ Hands-Free

Rengöringsstation

Väggmonterad rengöringsstation

Bärbar rengöringsstation

JetBlack Safety rengöringsstationer finns i väggmonterade och bärbara versioner, som ger ett säkrare och mer kostnadseffektivt alternativ till tryckluft för rengöring. JetBlack Safety rengöringsstation är en fläktdriven blåspistol som ersätter den traditionella tryckluftsdrivna blåspistolen. Det JetBlack Safety erbjuder är en lösning som eliminerar alla risker som finns med att använda tryckluftspistoler för rengöring av personer. Den blåser effektivt bort damm, fibrer, spån etc. utan risk för skador.

Länk till ACI’s hemsida:

https://jetblacksafety.com/uk/14-cleaning-stations