Luftknivar / Luftknivsystem

ACI LUFTKNIVSTEKNOLOGI FÖR TORKNING, RENGÖRING OCH KYLNING

Med sin stora tekniska kunskap och breda erfarenhet inom lutknivsteknologi kan ACI erbjuda kundanpassad design och skräddarsy tekniska lösningar för i stort sätt alla industriella behov.

ACI luftknivsystem är ett värdefullt produktionsverktyg inom modern produktionsteknik och används i en mängd olika industriella applikationer och processer för torkning, rengöring och kylning.

ACI luftknivsystem är fläktdrivet och utvecklat för att verka med hög lufthastighet och lågt tryck vilket bland annat ger följande fördelar:

 • Låg drifts- och underhållskostnad
 • Energibesparande
 • Kort paybacktid
 • Ger ren, torr och oljefri luft
 • Flexibelt och lättinstallerat
 • Säkert och användarvänligt
 • Ökad produktivitet

Exempel på användningsområden:

 • Verkstadsindustri
 • Tillverkning av kabel, tråd och profiler
 • Textilindustri
 • Tillverkning av byggmaterial
 • Valsning av band och plåt
 • Gummi- och plastindustri
 • Ytbehandlings- och lackeringsindustri
 • Bryggeri- och dryckesindustri
 • Livsmedelsindustri

Bryggeri- och dryckesindustri

ACI DRI-Line är ett antal fläktdrivna torksystem speciellt utformade för bryggerier och dryckesindustri. Vare sig linjehastigheten är 100 eller 1000-tals flaskor eller burkar per timme, ger ACI luftknivsystem en effektiv och tillförlitlig torkningsprocess som motsvarar högt ställda krav.
För alla typer av burkar, PET- och glasflaskor eliminerar ACI:s DRI-Line system de fuktproblem som är förknippade med alla förekommande typer av etikettering, torkning av kapsyler, stresskorrosion, hygien, bläckstrålekodning, krympförpackning eller annan emballering.

Verkstadsindustri

ACI luftknivsteknologi har många användningsområden inom modern verkstadsindustri. Oavsett om det gäller torkning, rengöring eller kylning så är ett luftknivsystem det bästa alternativet.
Med sin flexibilitet passat det in i de flesta produktionslinjer och bidrar till ökad produktivitet och sänkta drifts- och energikostnader.

Kabel och tråd

Att avlägsna vatten från kabel som passerar i höga hastigheter kan vara en svår uppgift på grund av att vattnet bildar en tunn hinna runt kabeln. ACI:s unika torksystem har en  konstruktion som tillåter luft att med hög hastighet passera mycket nära kabelytan och bryta ytspänning på det kvarvarande vattnet som därmed avlägsnas. Med ACI:s innovativa system "LINE-Dry Powerpack", uppnås mycket bättre torkningseffekter än med tryckluft eller andra fläktdrivna lösningar.

Textilindustri

ACI luftknivsystem finns anpassat till ett antal applikationer för väv- och fibertillverkning.
I stället för dyr tryckluft eller andra traditionella metoder, erbjuder ACI's fläktdrivna system en beröringsfri metod som uppfyller högt ställda krav på resultat och kostnadseffektivitet.

Tillverkning av byggmaterial

Många produkter som används inom byggnadsindustrin kräver effektiva metoder
för att avlägsna vätskor eller skräp vid tillverkningsprocessen.
Med den ökande medvetenheten om de höga kostnaderna för tryckluft och strävan efter förbättringar i processeffektiviteten och med ökande hastighet på produktionslinjerna, har ACI’s lösningar med luftkniv en dokumenterad historia av framgång oavsett om produkten är av metall, trä, plast, glas eller kompositer.

Valsning av band och plåt

Vid tillverkning av band eller plåt i stål och metall är AC’s luftknivsteknologi den mest effektiva och ändamålsenliga metoden för renblåsning och torkning. Alternativen med tryckluft och värmare har visat sig vara mycket mindre kostnadseffektiva för dagens högre produktionstakt och krav.

Gummi- och plastindustri

Vid tillverkning av komponenter av plast eller gummi kan förekomsten av vatten både vara till hjälp eller ett hinder i processen. ACI kan leverera torksystem för alla faser i tillverkningen för att säkerställa att vatten inte äventyrar de viktiga processerna.
ACI luftknivsystem ersätter tryckluft och andra torkningsmetoder med mycket
kort payback tid.

Livsmedelsindustri

Med sina luftknivsystem gör ACI det lätt för alla kunder att möta kraven på att
produktionslinjerna gå allt fortare, ta mindre utrymme, vara merflexibla och
fungera effektivare än någonsin tidigare. För varje produktionslinje där vatten/fukt
måste tas bort, skräp måste avlägsnas eller statisk laddning elimineras har ACI
den optimala lösningen. Komponenter i rostfritt stål och HEPA-filter är standard
för att möta de strängaste kraven.

Luftknivar med antistatutrustning

ACI kan erbjuda luftknivar som ger exakt kontrollerade ridåer av joniserad
luft med hög lufthastighet som kan utnyttjas för rengöring och statisk eliminering.

Länk till ACI’s hemsida:
http://www.aircontrolindustries.com/products/20/airknife-systems