JetBlack

JETBLACK är en fläktdriven blåspistol som ersätter den traditionella tryckluftsdrivna blåspistolen. Det JETBLACK erbjuder är en lösning som eliminerar alla risker med att använda tryckluftspistoler för rengöring av personer. Den blåser effektivt bort damm, fibrer, spån etc. utan risk för skador.

JETBLACK finns i väggmonterat eller bärbart utförande och är ett enkelt men mycket effektivt verktyg, lämplig för alla tillverknings- eller produktionsanläggningar där personal, maskiner eller produkter behöver blåsas rent. Dessutom finns JETBLACK rengöringskabin som förhindrar att partiklar kommer ut i lokalen.

JetblackJetblack
 • SÄKER - JETBLACK ger en hög luftvolym vid lågt lufttryck (0,19 bar)
 • LÅG LJUDNIVÅ - 78 dB(A
 • EFFEKTIV - tar bort damm, pappersfibrer, spån, grus, etc.
 • KOSTNADSEFFEKTIV - Luft som produceras av JETBLACK kostar mindre
  än 10% att producera jämfört med motsvarande tryckluft

Länk till ACI’s hemsida:http://www.aircontrolindustries.com/products/22/jetblack-cleaning

Väggmonterad rengöringsstation

JETBLACK har utvecklats och konstruerats för att klara de tuffaste arbetsvillkor.

Idealisk för placering i anslutning till in- och utpassage av produktionsavdelningar, matsalar eller omklädningsrum.

Tryck på knappen funktion för tidsinställd på- och avstängning.

JetblackJetblack
 • Finns för 115V och 230V, 50/60Hz
 • 142 cm lång slang
 • Ger hög volym (95,5 m³/h)
 • låg tryck (0,19 bar)
 • Låg ljudnivå 78 dB (ALänk till ACI’s hemsida: http://www.aircontrolindustries.com/products/personnel-cleaning/jetblack/wall-mounted-jetblack/

Bärbar JetBlack

 • Reglerbart motorvarvtal - hastigheten kan varieras från full effekt ner
  till cirka 1/3
 • 244 cm lång slang
 • Finns för 115V och 230V, 50/60Hz
 • Väger mindre än 7 kg
 • Bärhandtag (JetBlack väger mindre än 7 Kg)
 • Kan fås med antistatutrustning som gör att luftstrålen joniseras och
  eliminerar statisk laddning.
Länk till ACI’s hemsida: http://www.aircontrolindustries.com/products/personnel-cleaning/jetblack/jetblack-portable/