HIBON BLÅSMASKINER

Bare shaft blåsmaskiner 
SN
S2H
SIAV / VTB
Truckstar and TS
SN-S
SN-P
SME

SilentFlow - Kompletta blåsmaskinpaket

Flöden från 15 m³/h till 9 000 m³/h
För luft och neutrala gaser
Differenstryck 1 bar
Vakuum till 500 mbar abs
Tar liten plats
Enkla filter- och oljebyten.
Ny ergonomisk och kompakt design.
Hög bullerdämpning.
Automatiskt remspänningssystem.
Kapsling utvecklad för att möta stränga krav på bullernivåer.
Forcerad ventilation med motordriven fläkt.

Länk till Hibon’s hemsida: http://www.hibon.com/index_en.aspx